Kako stvoriti grafikon ili grafikon u Excelu ili Calc

U nastavku se nalaze koraci potrebni za stvaranje osnovne karte u programima Microsoft Excel i Sun OpenOffice Calc.

  1. Otvorite Excel ili Calc i dokument za grafikon.
  2. Označite vrijednosti koje želite označiti. Na primjer, ako želite prikazati ukupne mjesečne vrijednosti koje su navedene u ćelijama od A20 do J20, označite A20 do J20.
  3. U programu Excel 2003 i ranije kliknite izbornik Umetni na vrhu prozora i odaberite Grafikon da biste prikazali čarobnjaka za grafikon. Čarobnjak za grafikone provest će vas kroz postupak izrade grafikona, uključujući vrste koje želite koristiti, naslov, os, legende itd.
  4. U programu Excel 2007 i kasnije kliknite karticu Umetanje i u odjeljku Grafikoni odaberite vrstu i stil grafikona. Grafikon će biti dodan u proračunsku tablicu i možete izmijeniti stil i boju, dodati ili ukloniti elemente grafikona i filtrirati podatke koji se prikazuju u grafikonu.

Uređivanje postojećeg grafikona

Ako grafikon već postoji u dokumentu koji uređujete, možete promijeniti bilo koje svojstvo karte dvostrukim klikom na dio grafikona koji želite urediti. Na primjer, dvostrukim klikom na grafikon možete prilagoditi boje, linije i pozadinske vrijednosti grafikona.