Što je optičko vlakno?

Žica obično izrađena od stakla ili plastike koja nosi svjetlosne signale. U usporedbi sa starijim tradicionalnim kabelima, optičko kabliranje ima povećanu brzinu, kapacitet i jasnoću signala.

Prilikom rada s optičkim vlaknima imajte na umu sljedeće mjere predostrožnosti.

  1. Držite vlakna i konektore zatvorenima kada nisu u uporabi kako biste spriječili da prašina, prljavština ili druge tvari dospiju na kraj konektora.
  2. Uvijek održavajte čistu vezu između vlakana i konektora.
  3. Nemojte dopustiti da kablovi s vlaknima savijaju više od promjera vaše ruke. Naknadno savijanje kabela može prouzročiti fizičko oštećenje kabela.
  4. Ne dirajte vrh stvarnog kabela za vlakna, to bi vas moglo smanjiti.
  5. Nikada ne gledajte dolje kabliranje vlakana dok se koriste kao svjetlosni impulsi. Da biste odredili šalje li se puls, upotrijebite mjerač.

Svjetlovodni, mrežni pojmovi, optička komunikacija