Naziv datoteke programa Windows Explorer, naziv direktorija ili pogreška sintakse volumena

Prilikom pregledavanja Microsoft Windows Explorera korisnici mogu dobiti poruku o pogrešci Windows Explorer naziv datoteke, naziv direktorija ili sintaksu s količinom .

Taj je problem nastao kada je mapa s radnom površinom na radnoj površini. Da biste riješili taj problem, izbrišite, preimenujete ili premjestite mapu radne površine s radne površine.