Zašto se moj modem neće povezati na 56k?

Najviša brzina veze s 56k modemima je 53 kbps zbog FCC smjernica. Ako spajate brzinom od 53 kbps ili blizu 53 kbps, to je najveća brzina veze koju će podržavati vaše telefonske linije i modem.

Ako se ne spajate blizu 56 kbps, morate se pobrinuti da vaš davatelj internetskih usluga koristi isti standard, kao što su X2, Flex ili V.90. Ako se ne spajate na isti standard, spojit ćete se na maksimalno 28 ili 36 kbps.

Ako vaš davatelj internetskih usluga koristi isti standard, dobra je mogućnost da vaše telefonske linije nisu kompatibilne ili da se vaše telefonske linije ne mijenjaju ispravno.