Što je WUU2 (Što do)?

Skraćeno za ono što radite, WUU2 se koristi u komunikacijama u chatu da biste vidjeli kako netko radi i što rade do danas.

Također, WUBU2, je skraćenica za "ono što ste radili ."

Uvjeti za chat