Što je White?

Boja bez nijanse koja odražava gotovo sve vidljive valne duljine. Na primjer, ovaj tekst je na bijeloj pozadini. Kao HTML kôd u boji bijela je predstavljena kao #FFFFFF ili #FFF u CSS skraćenici, koja je heksadecimalna za 255 crvene, 255 zelene i 255 plave.

Boja, boje, Hue