Što je podjeljivanje ženskih životinja?

Podjeljivanje je podložno CMYK modelu boje za skrivanje cijan, magenta i žuta do istovjetnih sivih tonova kada se ispisuje dokument u boji. Ovo razdvajanje proizvodi sive boje više kvalitete nego sivo koje nastaje kada se miješaju cijan, magenta i žuta. Model boje CMYK dodaje crnu boju cijan, magenta i žuta kako bi obogatio crne nijanse.

Uvjeti ispisa