Što je korisničko sučelje (korisničko sučelje)?

Alternativno nazvano sučelje čovjek-računalo, korisničko sučelje ( UI ) je opis svakog vidljivog sučelja kojega korisnik može koristiti. Na primjer, korisničko sučelje može opisati GUI operativnog sustava (grafičko korisničko sučelje) koji vam omogućuje interakciju s datotekama na računalu.

Drugi primjer korisničkog sučelja je sučelje koje omogućuje interakciju s igračima, likovima i drugim objektima u igri. Hardverski uređaj kao što je pisač može imati i korisničko sučelje koje korisniku omogućuje interakciju s postavkama pisača.

Naredba, Računalni akronimi, Prednji kraj, HUD, Sučelje, Izgled, Uvjeti operacijskog sustava, UX, Uvjeti web dizajna