Što je UEFI (Unified Extensible Firmware)?

Kratica za Unified Extensible Firmware, UEFI je nadogradnja tradicionalnog računalnog BIOS-a koju je Intel počeo razvijati kao EFI . UEFI je ažuriranje koje uključuje poboljšana vremena pokretanja, bolju sigurnost i bolju podršku za hardver koji se nalazi u današnjim računalima.

BIOS, Računalni akronimi, EFI, GPT, pojmovi na matičnoj ploči, Sigurno pokretanje