Što je Turbo Pascal?

Prvi put objavljen 1983. godine, Turbo Pascal je sveobuhvatni sustav za razvoj softvera za programski jezik Pascal. Razvio ga je Borland, a pokrenuo je operativne sustave CP / M, PC-DOS i MS-DOS. Turbo Pascal bio je prvi paket za razvoj softvera koji je uključivao uređivač, kompajler i linker u jednoj aplikaciji.

Turbo Pascal je bio iznimno uspješan, a naknadne su verzije uključivale i poboljšanja samog jezika, čineći ga jedinstvenim programskim jezikom. Na primjer, verzije 5.5 i kasnije Turbo Pascal podržavaju objektno-orijentirano programiranje.

Operacijski sustav, Pascal, Programski uvjeti, Razvoj softvera