Što je Otpad?

Slično košari za otpatke u sustavu Windows, smeće je mjesto na kojem se izbrisane datoteke privremeno pohranjuju na Apple računalima. Na računalima na kojima je pokrenuta GUI verzija Linuxa, kao što je Ubuntu, postoji mapa za smeće u kojoj se pohranjuju izbrisane datoteke. Smeće omogućuje korisnicima da lako oporave datoteke koje su pogrešno izbrisane.

Na poslužiteljima koji rade pod Linuxom kao sučelje naredbenog retka, svaki korisnički račun ima .Trash direktorij ispod direktorija / home / [username] /. Međutim, ako se za brisanje datoteke koristi naredba rm, obnavljanje datoteke iz .Trash direktorija je teže.

Apple uvjeti, pojmovi operativnog sustava, koš za smeće, trashing