Što je Transformer?

Skup zavojnica namotan oko jezgre, obično izrađen od željeza koji stvara magnetsko polje, koje stvara energiju između zavojnica. Transformatori se koriste za pokretanje električnih struja gore ili dolje, te je srce napajanja računala. Slika prikazuje primjer unutrašnjosti transformatora. Kao što se može vidjeti na ovoj slici, krugovi nisu povezani, ali su još uvijek u mogućnosti prenositi moć preko elektromagnetskog polja.

Kao primjer, transformator može isključiti ulaznu energiju tako što će imati više zavoja u ulaznom ili primarnom svitku nego u sekundarnoj zavojnici. Na primjer, ako postoji dvostruka količina zavojnice, to bi smanjilo snagu na pola. Pogledajte našu definiciju modema za primjer transformatora na modemu.

Namotaj, pojmovi elektronike, uvjeti napajanja