Što je sistemski poziv?

Sistemski poziv je način na koji programi mogu komunicirati s operativnim sustavom. Računalni program uspostavlja sistemski poziv kada zatraži kernel operativnog sustava. Sistemski pozivi koriste se za hardverske usluge, za kreiranje ili izvršavanje procesa te za komunikaciju s uslugama kernela, uključujući raspoređivanje aplikacija i procesa.

Pojmovi operativnog sustava, usluga