Što je SYS 64738?

SYS 64738 je rutina Commodore 64 C-64 ROM-a koja će resetirati računalo (kao da je isključeno i ponovno uključeno). Ova naredba je bila korisna jer je Commodore nedostajao gumb za resetiranje i bio je bolji nego isključivanje i ponovno uključivanje računala jer zadržava neke podatke u RAM-u.

Basic, Commodore, Hardverski uvjeti, Topla boot