Što je podmrežna maska?

Kratica za masku podmreže, maska podmreže su podaci koji se koriste za bitne operacije na mreži IP adresa koje su podijeljene u dvije ili više skupina. Ovaj proces, poznat kao podmreža, dijeli IP mrežu na blokove logičkih adresa. Podmreže mogu poboljšati sigurnost i pomoći uravnotežiti ukupni mrežni promet.

Uobičajeni primjer podmrežne maske za IP adrese C klase je 255.255.255.0, zadana podmrežna maska ​​za mnoga računala i mrežne usmjerivače. Kada se primijeni na podmrežu, podmrežna maska ​​prikazuje prefiks usmjeravanja.

CIDR, kratice računala, IP, mrežna maska, mrežni izrazi, VLAN