Što je poddomena?

Alternativno se naziva podređena domena, a poddomena je naziv domene s prefiksom. Na primjer, "www.computerhope.com" je URL za Computer Hope i "www" je poddomena. Ako bismo željeli imati FQDN za podstranicu ili neku drugu vanjsku domenu, kao što je odjeljak za pomoć, stvorili bismo "help.computerhope.com" kao poddomenu.

Napomena: Poddomene se često koriste za povezivanje s dijelovima web-lokacije kojima se često pristupa, što korisnicima omogućuje da pamte samo domenu, a ne cijeli URL.

Domena, pojmovi s Interneta, izrazi mreže, domena druge razine, URL, uvjeti web-dizajna