Što je SPS (Standby Power Supply)?

Kratko za standby napajanje, SPS sadrži sklop koji je sposoban reći ako i kada dolazi do poremećaja u električnoj energiji. Kada dođe do poremećaja, SPS se prebacuje na napajanje iz baterije, međutim, ako vrijeme prebacivanja SPS-a nije dovoljno brzo, sva se snaga može i dalje izgubiti. Kvalitetniji SPS sustavi nude ferorezonantni transformator koji nudi malu količinu energije za vrijeme prebacivanja.

Računalni akronimi, Uvjeti napajanja, UPS