Što je to Slash?

Crtež je izraz koji se može koristiti za opisivanje obrnute kose crte ili unatrag, iako se danas najčešće koristi za opisivanje kose crte.

Primjer internetske adrese

U nastavku je primjer kako se kosa crta može koristiti pri opisivanju URL-a (internetske adrese).

http: www.computerhope.com oh.htm jednako je

//www.computerhope.com/oh.htm

Pojmovi tipkovnice, kosi, udarac