Što je Set?

Skup se može odnositi na sljedeće:

1. Općenito, skup se odnosi na podešavanje ili izmjenu postavke kako bi se zadovoljio određeni zahtjev. Na primjer, korisnik računala može odrediti odredište datoteka koje se spremaju na disketnu jedinicu; kako bi se datoteke spremile, one se šalju na disketnu jedinicu umjesto na alternativnu lokaciju.

2. MS-DOS i naredba naredbenog retka sustava Windows koja omogućuje postavljanje nizova varijabli, pogledajte stranicu naredbe set za dodatne informacije o ovoj naredbi.

3. Linux naredba, vidi Linux naredbenu stranicu za daljnje informacije o ovoj naredbi.

Postavke, Uvjeti softvera