Što je SE (drugo izdanje)?

SE se može odnositi na sljedeće:

1. SE može biti kratica za tražilicu .

2. Skraćeno od drugog izdanja, SE, WinSE, Win98 SE ili Windows 98 SE je izraz koji se koristi za opisivanje drugog izdanja sustava Microsoft Windows 98 (verzija 4.10.1998).

Računalni akronimi, pojmovi operacijskog sustava