Što je prepisati?

Ponovno upisivanje može se odnositi na sljedeće:

1. Kada se odnosi na pohranu podataka ili podataka, prepisivanje je proces snimanja informacija više puta istom mediju.

2. Kada se odnosi na dokument ili tekst, prepisivanje se odnosi na preformuliranje ili uređivanje rečenice ili odlomka.

Uvjeti hardvera, Write