Što je pokazivač?

Pokazivač se može odnositi na sljedeće:

1.

Općenito, pokazivač je pojam koji se koristi za opis prijedloga, savjeta ili savjeta o određenom proizvodu ili predmetu.

2. Kada govorite o mišu, pogledajte pokazivač miša .

3. Kada se odnosi na programiranje, pokazivač se obično odnosi na referencu na adresu u memoriji druge varijable.

Uvjeti memorije, programski izrazi