Što je PLED?

Kratica za Power LED, PLED je veza na glavnom panelu sustava s oznakom PLED, PLED1 ili PLED2 koja osvjetljava LED indikatore napajanja na vašoj matičnoj ploči ili ispred vašeg kućišta. Na slici desno, LED dioda matične ploče je označena kao PLED2, što odgovara njegovom priključku.

U sljedećem primjeru konektora na sistemskoj ploči, PLED je trožični konektor. Gornji lijevi kut priključka ploče je pozitivan (+), a negativna (-) žica na desnoj strani.

Skraćenice računala, Hardverski uvjeti, LED, zaglavlje sustava