Što je Pitch?

Nagib se može odnositi na sljedeće:

1. Kada se pozivate na program za obradu teksta ili program za stolno izdavaštvo, smola je mjerenje koje se koristi za određivanje broja znakova fiksne širine koji se mogu smjestiti u centimetar prostora.

2. Kada govorimo o zvuku, pitch se odnosi na subjektivnu percepciju frekvencije.

Mjerenje, pojmovi zvuka