Što je PIO (programirani ulaz / izlaz)?

PIO, ili programirani ulaz / izlaz, je način prijenosa podataka s uređaja na drugi uređaj, koristeći procesor računala, a ne memoriju ili DMA. Budući da PIO načini koriste procesor računala, korištenje PIO je sporiji od DMA.

PIO načinMaksimalna brzina prijenosaATA standard
Način 03, 3 MBATA
Način 15.2 MBATA
Način 28, 3 MBATA
Mod 311, 1 MBATA-2
Mod 416, 6 MBATA-2

Napomena: Nema planova za PIO Mode 5 (ili bilo što osim Mode 4), iako su neki proizvođači računala i hardvera reklamirali računalo ili hardver s prihvaćanjem PIO načina 5.

ATA, mastering sabirnice, akronimi računala, DMA, uvjeti tvrdog diska, IDE