Što je PIIX (PCI IDE Xcelerator)?

PIIX se može odnositi na bilo što od sljedećeg:

1. Alternativno nazivaju Intel 82371FB (PIIX), Intel 82371SB (PIIX3) i Intel 82371AB (PIIX4), PIIX je skraćenica od PCI IDE Xcelerator . To je integrirani integrirani krug Intel Southbridge za PCI uređaje, a implementira PCI-to-ISA most i PCI IDE funkciju. PIIX3 koristi funkciju host / hub univerzalne serijske sabirnice.

2. Slang za slike ili slike.

Računalni akronimi, IDE, pojmovi na matičnoj ploči, PCI, Southbridge, USB