Što je PIF (programska datoteka)?

Kratica za datoteku s informacijama o programu, PIF je datoteka koja se koristi u operacijskim sustavima Microsoft Windows koja sadrži informacije korištene za pokretanje MS-DOS aplikacije u Windows okruženju. PIF datoteke su se obično koristile u Microsoft Windows 3.x; međutim, u nedostatku MS-DOS aplikacija, PIF datoteke se danas rijetko koriste.

Računalni akronimi, Datoteka, Softverski pojmovi