Što je PicoJava?

PicoJava je specifikacija za mikroprocesore koji omogućuju pokretanje Java koda bez potrebe za JIT-om ili tumačem. Cilj je pomoći ubrzati izvršavanje Java koda. Umjesto da sadrži ulazno / izlazno sučelje ili logiku memorije, to je ostavljeno programeru tako da se može riješiti na prilagođeni način.

Sun Microsystems nije široko primjenjivao kada je razvijen picoJava, ali je kasnije komercijalno licenciran.

Java, JIT, programski izrazi, Sun