Što je Pickling?

Kada se govori o programskom jeziku Python, kiseljenje je izraz koji koderi koriste kada govore o objektnoj serijalizaciji. Krastavac je mehanizam za serijaliziranje objekata, tako da kada programer koristi krastavac za serijalizaciju nekog objekta, za njih se kaže da su kiseli, ili Python kiseljenje . Nasuprot tome, ako programer deserizira neki predmet, kaže se da se on ili ona unpickling.

Programski uvjeti