Što je Pg Dn tipka (stranica dolje ključ)?

Tipka za skraćivanje za stranicu prema dolje, tipka PGDN, PD, PgDn ili Pg Dn ključ je tipkovnice računala koja se nalazi između tipkovnice i numeričke tipkovnice ili na numeričkoj tipkovnici broj 3.

Kada se pritisne ova tipka, ako stranica koju trenutno gledate ima više od jedne stranice, prikaz stranice će se premjestiti (pomicati) prema dolje za jednu stranicu. Na primjer, na ovoj web stranici ili bilo kojoj web stranici na Internetu, ako pritisnete tipku Pg Dn, pomiče se stranica po jednu stranicu ili se pomiče do kraja stranice.

U nastavku je pregled računalne tipkovnice s tipkom Page Down označenom plavom bojom na glavnoj tipkovnici kao i numeričkom tipkovnicom.

Napomena: Apple tipkovnice nemaju tipku Page Up na numeričkoj tipkovnici.

Kako koristiti tipku Pg Dn na tipkovnici

Da bi broj tri funkcionirao kao tipka za pomicanje stranice umjesto da upisuje broj 3, isključite Num Lock.

Napomena: Tipkovnice Apple računala nemaju tipku Num Lock niti mogućnost da tipka 3 djeluje kao tipka za pomicanje stranice.

Koja je upotreba Pg Dn ključa?

Uz pomicanje jedne stranice prema dolje, dok ste u tekstualnom dokumentu i držite pritisnutu tipku Shift i pritisnite tipku Pg Dn kako biste označili jednu stranicu prema dolje od mjesta na kojem se nalazi pokazivač.

Računalne kratice, kontrolne tipke, uvjeti tipkovnice, ključ za Pg up