Što je Peta?

Peta je prefiks koji se koristi s metričkim sustavom koji se odnosi na 1.000.000.000.000.000 (kvadrilion) ili 1015. Dobar primjer gdje se ovaj prefiks koristi s računalima je PB (petabyte).

Koji je prefiks ispred peta?

Tera je prefiks koji se koristi prije peta.

Koji je prefiks za peta?

Exa je prefiks koji se koristi nakon peta.

Mjerenja, Pebi, Petabyte