Što je PDU (Data Data Unit)?

Kratka za jedinicu podataka protokola, PDU je informacija koja se dostavlja preko mrežnog sloja. Da bi mreža razumjela o kojem se sloju raspravlja, jedno slovo se stavlja ispred PDU.

LPDU - Komunikacija za sloj podatkovne veze.

NPDU - Komunikacija za mrežni sloj.

TPDU - Komunikacija za transportni sloj.

BPDU, kratice računala, mrežni pojmovi, OSI, SDU