Što je PDP (programirani procesor podataka)?

Kratica za Programed Data Processor, PDP je serija računala koje je razvio Digital. Prvi PDP, i prvi miniračunalo, bio je PDP-1. Razvijen je 1960. godine i imao je pet megacikličkih krugova, memoriju magnetske jezgre i potpuno paralelnu obradu s brzinom izračuna od 100.000 dodataka u sekundi. PDP serija uključuje PDP-4, PDP-6, PDP-7, PDP-8, PDP-9, PDP-10, PDP-11, PDP-12, PDP-14 i PDP-15 računalo.

Računalne kratice, Hardverski izrazi, Paralelna obrada