Što je bit pariteta?

Bit pariteta, također poznat kao kontrolni bit, je jedan bit koji se može dodati binarnom nizu. Ona je postavljena na 1 ili 0 kako bi ukupan broj 1- bitova bio jednak ("parni paritet") ili neparan ("neparni paritet").

Svrha pariteta bit je pružiti jednostavan način za provjeru grešaka kasnije. Kada se podaci pohranjuju ili prenose elektronički, nije neuobičajeno da bitovi "okreću" - mijenjaju se s 1 na 0, ili obrnuto. Kontrole pariteta mogu pomoći u otkrivanju nekih od tih pogrešaka. Na primjer, za provjeru binarnog slijeda koji ima paritet jednakosti, može se brojati ukupan broj. Ako broj nije jednak, vjerojatno je došlo do pogreške.

Inherentna slabost u ovoj vrsti provjere pogrešaka je da može otkriti samo neparan broj pogrešaka u nizu. Ako se parni broj bitova okrene, provjera pariteta neće je uhvatiti.

Primjer postupka provjere pariteta

  1. Podatak 10101 dobiva parni bit pariteta od 1, što rezultira sekvencom bita 101011 .
  2. Ti se podaci prenose na drugo računalo. Tijekom prijevoza, podaci su oštećeni, a računalo prima netočne podatke 100011 .
  3. Računalo za primanje izračunava paritet: 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 = 3 . Zatim izvodi 3 modulo 2 (ostatak 3 podijeljen s 2), očekujući rezultat 0 koji bi značio da je broj paran.
  4. Umjesto toga, dobiva rezultat 3 po modulu 2 = 1, što znači da je broj neparan. Budući da traži brojeve s paritetom, traži od izvornog računala da ponovno pošalje podatke.
  5. Ovaj put podaci dolaze bez grešaka: 101011 . Računalo za primanje izračunava 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 = 4 .
  6. 4 modulo 2 = 0, što ukazuje na paritet. Bit pariteta je uklonjen s kraja slijeda, a podaci 10101 su prihvaćeni.

Provjerite bitove, Hardverske pojmove, Označite paritet, provjeru pariteta, Paritet jednakosti