Što je paritet?

Općenito, paritet je kvaliteta da budemo parni ili čudni. U računalnoj znanosti, provjera pariteta, koja se također naziva VRC ( Vertical Redundancy Check ), je tehnika provjere valjanosti podataka. To je osobito korisno kada se podaci prenose ili čitaju iz medija za pohranu. Provjera se temelji na paritetnom bitu, jednom bitu metapodataka koji pokazuje je li zbroj podatkovnih bitova paran ili neparan. Na primjer, ako binarni tok sadrži jednaku količinu "1" i bit pariteta je neparan, računalo će proizvesti pogrešku jer su podaci oštećeni. Slika na desnoj strani prikazuje 7-bitne binarne brojeve koji su vezani za osmi paritetni bit.

U prošlosti je većina proizvođača memorije nudila i paritetne i neparitetne RAM čipove, uz paritetni RAM koristeći deveti paritetni bit za svaki osam-bitni bajt. Moderna računala koja zahtijevaju provjeru pogrešaka na razini hardvera obično koriste ECC RAM, koji koristi složeniji oblik provjere pogrešaka.

BERT, kontrolna suma, CRC, ECC, kontrola pogrešaka, LRC, paritet oznake, memorijski uvjeti, ne-paritet, bit pariteta, serijski, paritet