Što je Painter?

Slikar se može odnositi na sljedeće:

1. Slikar je skraćeni naziv alata Format Painter koji se nalazi u Microsoftovim aplikacijama, kao što je Microsoft Word.

2. Slikar je rjeđe korišten naziv programa Microsoft Paint.

3. Slikar je skraćeni naziv programa Corel Painter . Od 2017. najnovija verzija je Corel Painter 2018.

4. Općenito, slikar je netko tko slika slike, murale ili neki drugi medij za slikanje.

Kist, uvjeti softvera