Što je paketni softver?

Pakirani softver je softver koji se često koristi zajedno, obavlja slične funkcije ili uključuje slične značajke, te je grupiran kao skup softverskih programa. Primjerice, Microsoft Office je pakiran softver, uključujući više softverskih programa koji se koriste u kući ili uredu, kao što su Microsoft Excel, Microsoft Word i Microsoft PowerPoint. Softver za uređivanje videozapisa i audiozapisa može biti dostupan i kao pakirani softver jer se oni mogu zajedno koristiti za uređivanje glazbenih i video datoteka koje se koriste u filmu.

Softverski programi uključeni u pakirani softver mogu biti dostupni za pojedinačnu kupnju. Međutim, kupnja pakiranog softvera često je jeftinija od kupnje svakog programa zasebno.

Softver u paketu, softver, uvjeti softvera