Što je P4?

P4 se može odnositi na sljedeće:

1. P4 priključak je 12V kabel napajanja koji se koristi s matičnim pločama koje imaju procesor Intel Pentium 4 ili noviji. Danas je priključak standardni priključak za napajanje i koristi se s Intel i AMD matičnim pločama. Kao što se vidi na slici, P4 kabel ima dvije crne žice koje služe kao uzemljenje i dvije žute žice koje su + 12VDC i spajaju se na četiri pin konekcije na matičnoj ploči.

Napomena: Ako imate novo napajanje s 8-pinskim konektorom i matičnom pločom koja treba P4 konektor, 8-pinski konektor se može pretvoriti u p4 konektor. Svi 8-pinski konektori su kompatibilni unatrag i dva međusobno spojena 4-pinska priključka mogu se odvojiti.

2. P4 je kratica koja se koristi za opisivanje procesora računala Intel Pentium 4.

ATX konektor, CPU pojmovi, matična ploča, termini na matičnoj ploči, uvjeti napajanja