Što je preopterećenje?

Preopterećenje se može odnositi na sljedeće:

1. Općenito, preopterećenje je izraz koji se koristi za opisivanje kada uređaj ili usluga premašuju preporučene granice. Na primjer, popularna mreža može postati preopterećena korisnicima ili napajanje može postati preopterećeno kada dođe do prenapona. Često kada dođe do preopterećenja, uređaj ili usluga slabo ili uopće ne rade.

2. Preopterećenje se odnosi na skup procesa u računalnom programiranju pomoću kojih se jednoj posebnoj riječi ili simbolu može dati više značenja:

Preopterećenje funkcija je značajka koja se nalazi u nekoliko programskih jezika, posebice C ++ i Java, koja omogućuje nekoliko funkcionalno različitih funkcija ili metoda za dijeljenje istog imena. Na primjer, myfunction () i myfunction (objekt Obj ) mogu biti potpuno odvojene funkcije. Kompajler može izabrati koja će se funkcija izvršiti na temelju prošlih argumenata.

Preopterećenje operatora, poznato i kao "ad hoc polimorfizam", proces je u računalnom programiranju. Operator (kao što je + ili - ) može biti "preopterećen" tako da obavlja drugačiju operaciju, ovisno o svojim operandima. Na primjer, a + b može izvršiti dodavanje ako su varijable a i b oba broja. Ali ako je operator + preopterećen za obradu matrica, on može automatski izvršiti dodavanje matrice ako su a i b matrice.

Tolerancija pogrešaka, programski uvjeti