Što je OSS?

OSS se može odnositi na sljedeće:

1.

Kratica za Open-source softver, OSS je softverski izvorni kod koji se slobodno distribuira kako bi pomogao razviti softver ili omogućio prilagodbu pomoću softvera. Perl je dobar primjer OSS softvera. Za razliku od freeware, Open-source softver dopušta bilo kojem korisniku da modificira kod.

2. Kratki za sustave podrške operacijama, OSS su automatizirani sustavi koje je razvila telekomunikacijska industrija kako bi pomogli klijentima s uslugama poput naplate i održavanja.

Računalni akronimi, Freeware, GNU, Open source, Perl, Software, Software uvjeti