Što je OLE?

OLE se može odnositi na sljedeće:

1. Kratica za povezivanje i ugrađivanje objekata, OLE je razvio Microsoft kao metodu dijeljenja informacija između dvije ili više aplikacija u sustavu Windows i operativnog sustava Apple. Primjer načina na koji se OLE može koristiti je uključivanje proračunske tablice programa Microsoft Excel u Microsoft Word dokument ili HTML dokument.

2. Skraćeno od OnLine engleskog, OLE je englesko sučelje koje je razvila tvrtka Artificial Intelligence Inc. za pretraživanje računalnih baza podataka koristeći prirodni engleski.

3. Akronim ponekad se koristi za Microsoft Outlook Express .

Računalni akronimi, pojmovi baze podataka, ugrađeni objekt, OpenDoc, pojmovi operacijskog sustava