Što je ODBC (Open Database Connectivity)?

Kratica za Open Database Connectivity, ODBC je izvorno razvijen od strane SQL Access Grupe i objavljen 1992. ODBC je široko prihvaćen API koji se koristi za pristup bazi podataka i obično se koristi u raznim programima koje je razvio Microsoft, kao što su Microsoft SQL, Microsoft Access i Microsoft Excel,

Računalni akronimi, programski uvjeti