Što je skrivanje?

Zanemarivanje je kod ili upute koje je namjerno komplicirano kako bi se prikrilo što kôd obavlja. Programer to može učiniti kako bi spriječio da program bude modificiran, ukraden ili spriječio program da čita kod i razumije njegove istinske, zlonamjerne namjere. Na primjer, skrivanje određenih poteza koristi se s URL-ovima za prikrivanje stvarne adrese na koju je korisnik usmjeren kada klikne na vezu iz poruke e-pošte ili web-stranice. U nekim slučajevima, zamagljeni kod se koristi u natjecanjima kao mozgalice.

U nastavku je primjer zamagljene batch datoteke koja ispisuje "BOGA BOGA VAS!" koja je preuzeta s foruma Computer Hope.

@echo offsetlocal% 1% 0 :: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXY Zset A =% 5 & set B =% 6 i postavite C =% 8 i postavite D =% 3 za %%? u (1 2 3 4 5 6 7 8 9) do shiftset A =% C %% 7% A% i postavi C =% D %% 4% B% i postavi D =% 7 za %%? u (1 2 3 4 5 6 7 8 9) obavite pomak

echo% A%% C %% 2% 2% 8% D %% 4!

Očito je da bi gornji kod većini ljudi teško razumio i bez pravilnog razumijevanja i analize.

IOCCC, KISS, programski uvjeti, sigurnosni uvjeti, špageti kod