Što je Null Pointer?

Kada se govori o memoriji računala, null pointer je naredba koja se koristi za usmjeravanje softvera ili operativnog sustava na prazno mjesto u memoriji računala. Obično se null pointer koristi za označavanje kraja događaja pretraživanja ili obrade memorije. U računalnom programiranju, null pointer je pokazivač koji ne pokazuje na bilo koji objekt ili funkciju.

Nil pokazivač je lažna vrijednost. Na primjer, 1> 2 je nula izjava.

U programskom jeziku C, NULL je dostupna naredba koja se može koristiti, gdje je nil dostupna naredba koja se koristi u Pascal programskom jeziku.

Memorijski pojmovi, NULL, programski uvjeti