Što je NTN (mrežni broj terminala)?

NTN se može odnositi na sljedeće:

1. NTN (broj mrežnog terminala) je skup znamenki koje čine punu adresu krajnje točke do podatkovnog terminala. To je broj od deset ili jedanaest znamenki pronađen na CCITT (Međunarodnom telegrafskom i telefonskom savjetodavnom odboru) X.25 14-znamenkastoj adresi.

NTN je deset znamenki u duljini kada nije dio nacionalnog integriranog oblika numeriranja. Kada je dio nacionalnog integriranog formata numeracije, dužina je jedanaest znamenki. U oba slučaja slijedi DNIC (Identifikacijski kod mreže podataka) u CCITT X.25 14-znamenkastoj adresi.

2. NTN je također chat sleng za "ništa".

Uvjeti mreže