Što je NSA?

NSA je kratica za Agenciju za nacionalnu sigurnost i agencija je službeno osnovana 4. studenog 1952. godine. Sjedište NSA sada prebiva u Ft. Meade, Maryland, kako je prikazano na slici desno.

Danas je Agencija za nacionalnu sigurnost podružnica Ministarstva obrane Sjedinjenih Američkih Država koja se specijalizirala za prikupljanje i analizu komunikacija stranih država. NSA također pažljivo analizira vanjsku obavještajnu djelatnost koja se odnosi na nacionalnu sigurnost. NSA konvencionalno ima ravnatelja pod nazivom Direktor nacionalne obavještajne službe, koji održava vojni čin general-potpukovnika ili zamjenika admirala na minimumu. Zakonski je NSA dobila samo odobrenje za praćenje i analizu inozemnih komunikacija. Međutim, pojavile su se brojne kontroverze u vezi s korištenjem prisluškivanja od NSA-e, zahtjeva za telefonskim zapisima bez jamstava i drugih metoda nadzora nad američkim građanima bez objašnjenja.

GCHQ, PRISM, Sigurnost, sigurnosni uvjeti, Jedinica 8200