Što je normalizacija?

Normalizacija se može odnositi na sljedeće:

1. Pojam koji se koristi za opisivanje standarda koji je postao uobičajeno mjesto za praćenje.

2. Kada se upućuje na bazu podataka, normalizacija je izraz koji se koristi za opisivanje elementa u bazi podataka koja može imati jedan ili više pojavljivanja.

Uvjeti baze podataka, Standard