Što je NMI (prekid bez maska)?

Kratica za ne-maskirajući prekid, NMI je prekid najvećeg prioriteta koji može prekinuti sav softver i ne-vitalne hardverske uređaje. NMI se obično ne koristi i obično se koristi samo za provjeru da li je došlo do ozbiljne pogreške ili zaustaviti sve operacije zbog kvara. Na primjer, kada pritisnete Ctrl + Alt + Del kada se računalo zamrzne ili prestane reagirati, na procesor se šalje NMI.

Savjet: Za razliku od INTR-a ili prekida, NMI se ne može prekinuti drugim prekidima.

Računalni akronimi, Uvjeti hardvera, Prekid