Što je Nit?

Nit se može odnositi na sljedeće:

1. Nit je mjera svjetlosti nad površinom, točnije, jedna nit je jednaka jednoj kandeli po kvadratnom metru. Koristi se za mjerenje svjetline uređaja za prikaz.

2. Kratica za tablicu s informacijama o mreži, NIT se obično koristi za opisivanje tablice s popisom mrežnih informacija.

3. Kratica za mrežno sučelje Dodirnite, NIT je upravljački program mrežnog uređaja koji je uključen u SunOS koji se koristi za snimanje paketa koje prima samo sučelje.

4. Nit je izraz koji se koristi za opisivanje male i nevažne nesavršenosti proizvoda.

Računalni akronimi, Uvjeti mreže, Uvjeti videa