Što je NetMeeting?

Microsoft je predstavio aplikaciju NetMeeting kako bi omogućio VoIP komunikaciju i videokonferencije. NetMeeting je koristio protokol H.323 za videokonferencije te je također bio kompatibilan s klijentima OpenH323 kao što su Ekiga i ILS (Internet Locator Service). Također je omogućio dijeljenje aplikacija i radne površine, dijeljenje s udaljene radne površine i prijenos datoteka između klijentskih računala.

NetMeeting je bio dostupan za korištenje počevši s kasnijim verzijama preglednika Internet Explorer 3 i Windows 95 OSR2 i nastavio se kroz Windows XP. NetMeeting je bila jedna od najpopularnijih aplikacija za videokonferencije, dok se u aplikacijama poput Yahoo! Messenger, MSN Messenger i Skype. Microsoft je u ovom trenutku promijenio smjer i usredotočio se na Windows Messenger i Microsoft Office Live Meeting za pružanje mogućnosti videokonferencija.

Softverski uvjeti, VoIP